Kho máy cũ bao gồm các sản phẩm đã qua sử dụng và còn mới từ 90- 99%

-8%
4,900,000  4,500,000 
-19%
4,300,000  3,500,000 
-10%
2,900,000  2,600,000 
-11%
2,800,000  2,500,000 
-55%
11,000,000  4,900,000 
-6%
5,200,000  4,900,000 
-3%
39,000,000  38,000,000 
-6%
5,200,000  4,900,000 
-3%
2,900,000  2,800,000 
-2%
48,990,000  47,990,000 
-6%
5,200,000  4,900,000 
-7%
4,200,000  3,900,000 
-8%
4,900,000  4,500,000 
-19%
4,300,000  3,500,000 
-10%
2,900,000  2,600,000 
-11%
2,800,000  2,500,000 
-55%
11,000,000  4,900,000 
-6%
5,200,000  4,900,000 
-3%
39,000,000  38,000,000 
-6%
5,200,000  4,900,000 
-3%
2,900,000  2,800,000 
-2%
48,990,000  47,990,000 
-6%
5,200,000  4,900,000 
-7%
4,200,000  3,900,000